Logo Texel Samen Beter

Vacatures

Doordat de aftredingstermijnen dit jaar verstrijken, is Texel Samen Beter op zoek naar:

 • Penningmeester
 • Communicatiemedewerker
 • Voorzitter

Wat ga je doen?

Je maakt deel uit van een bestuur bestaande uit 6 of 7 mensen. Naast de specifieke taken die behoren bij de functie, is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om de vereniging in stand te houden. Texel Samen Beter vergadert ongeveer 1x per maand, anderhalf tot 2 uur. Je krijgt de mogelijkheid om een half jaar mee te lopen met de huidige functionaris.

Functieprofiel: De penningmeester

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de vereniging.
 • Beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie)
 • Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, innen contributies, ledenadministratie (ongeveer 600 leden)).

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de doelstelling van TSB en bij voorkeur financieel onderlegd is. Ervaring met werken met Snelstart, waarin zowel de ledenadministratie als financiele administratie is verwerkt, heeft onze voorkeur.Tijdsbestek voor de functie is ongeveer 1 uur per week.

Functieprofiel: De communicatiemedewerker

 • Samenstellen van de nieuwsbrief
 • Maken van persberichten
 • Onderhouden van contacten met pers, per mail of telefoon.
 • Contactpersoon websitebeheerder

Voor de functie is het belangrijk dat de communicatiemedewerker betrokken is bij de doelstelling van TSB en beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden. Tijdsbestek voor de functie is ongeveer 1 uur per week.

Functieprofiel: De voorzitter

 • Trekt de kar voor wat betreft de projecten van Texel Samen Beter
 • Houdt overzicht of de doelstellingen van Texel Samen Beter gewaarborgd blijven
 • Zit de vergaderingen voor, zowel de maandelijkse bestuursvergaderingen als ook de jaarlijkse ledenvergadering,
 • Aanspreekpunt van derden

Voor de functie van voorzitter zijn de volgende woorden belangrijk; Helicopterview, samenwerken en verbinden. Uiteraard verwachten wij dat de voorzitter de doelstellingen van Texel Samen Beter uitademt, oftewel in zijn of haar DNA zit. Tijdsbestek voor deze functie is afhankelijk van hoeveel tijd je er in wilt steken. Minimaal 1 uur per week tot maximaal 20 uur per week.

Voor vragen over de vacatures of reageren, mail naar info@texelsamenbeter.nl. Wil je eerst iemand spreken, bel dan naar onze huidige voorzitter, Joost de Veer 0222319245