Logo Texel Samen Beter

Interview met Jan van Andel, directeur van Woontij

Veel mensen hopen in hun eigen huis , hun eigen dorp of buurt oud te kunnen worden. Maar kan dat ook als er aanpassingen in de woning nodig zijn? Om antwoord op deze vragen te krijgen ga ik deze keer op bezoek bij Jan van Andel, directeur Woontij, de woningcorporatie voor Texel en Den Helder.

Jan van Andel: directeur van Woontij

Woontij beheert de huurwoningen voor sociale woningbouw, maar heeft ook 3 woonconsulenten in dienst, die adviseren bij beslissingen over wonen en aangepast wonen, ook voor eigenaars van koopwoningen. Sommige ouderen verkopen bv hun eigen huis en willen zelf in een huurhuis gaan wonen. Bij de wat hogere inkomens is dit echter niet meer mogelijk sinds de nieuwe aanpassingen van de Woningwet op 1 juli 2015. Wie een eigen huis bezit zal veelal moeten huren op de particuliere markt en komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Wie een dergelijke stap overweegt kan contact opnemen met Woontij en een gesprek aanvragen met een woonconsulent om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.


Aanvraag voor aanpassingen

Wie in een huurhuis woont, kan indien nodig een aanvraag indienen om aanpassingen in de woning te krijgen. Sommige kleine aanpassingen kunnen na overleg en een verwijzing van huisarts of Omring door Woontij direct uitgevoerd worden, soms wel met een eigen bijdrage. Grotere aanpassingen moeten bij de gemeente worden aangevraagd en worden dan vergoed door de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook hierbij kan de woonconsulent adviseren. Ook Texels Welzijn heeft met deze problematiek veel ervaring en kan u nuttige informatie verschaffen.

Soms is het niet mogelijk of wenselijk het huis aan te passen. Dan is verhuizing naar een meer geschikte woning een oplossing. Wie al huurder is bij Woontij staat automatisch op de wachtlijst, de inschrijfdatum is bepalend voor de volgorde. In geval van spoed kan dus vrij snel een andere woning betrokken worden als u al jarenlang bij Woontij ingeschreven staat. De regeling “zorgeloos verhuizen” maakt deze stap gunstig, omdat mogelijk de huur hetzelfde blijft, ook al is de woning eigenlijk duurder. Dit om de doorstroming te bevorderen en woningen beschikbaar te krijgen voor starters en gezinnen op de wachtlijst.


Nieuwe woonvormen realiseren

Nu de overheid streeft naar participatie van de burger , dus meer eigen verantwoordelijkheid, is het minder makkelijk een verwijzing te krijgen voor een kamer in “de Gollards”. Woontij is daarom in overleg met Omring en de gemeente bezig om nieuwe woonvormen te realiseren voor mensen met een zorgbehoefte. Zo komen er waarschijnlijk aan de Gasthuisstraat kleine appartementen waar men zelfstandig kan wonen met begeleidende zorg. Ook wordt er gedacht aan woningen voor mensen met dementie, waarbij de partner in een eigen appartement naast de dementerende oudere woont, zodat er deels samen geleefd kan worden, maar de partner ook gelegenheid heeft om een eigen leven te leiden en niet te zwaar belast wordt.

Verder wordt nagedacht over energiezuinige woningen en over woonvormen waar bewoners zelf hun buurtje besturen. In Den Helder draait al 26 jaar zo’n project, waar mensen zelf de tuin onderhouden, beslissen wie er in een leegkomende woning komt wonen, waar onderling veel (positieve) sociale controle is. In dit complex is veel woonplezier, weinig eenzaamheid en vooral de tuinen zien er prima uit.

Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden om op een eigen manier te wonen en zo lang mogelijk de eigen regie te voeren. Wie meer informatie zoekt kan ook terecht op de website van Woontij: www.woontij.nl