Logo Texel Samen Beter

Hoe stel ik een wilsverklaring op?

In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Bijvoorbeeld geen reanimatie bij een hartstilstand. U kunt in de verklaring ook opschrijven dat u bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand opschrijft.

Wensen vastleggen in wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u verschillende wensen vastleggen, bijvoorbeeld:

  • Behandelverbod

Bij een behandelverbod schrijft u op onder welke omstandigheden u geen medische handelingen wilt. Bijvoorbeeld voor als u in coma ligt of wanneer u door een ziekte niet meer aanspreekbaar bent.

  • Verklaring niet-reanimeren

Reanimeren is hartmassage door drukken op uw borst en beademen. Reanimeren kan ook met een automatische externe defibrillator (AED). In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. U kunt ook een metalen penning dragen waar dit op staat. Een niet-reanimerenpenning is onder meer aan te vragen bij de Patiëntenfederatie Nederland. Tot 7 juni 2017 gaf de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) de niet-reanimerenpenning uit. De penning van de NVVE blijft geldig. Ook penningen van andere aanbieders blijven geldig.

  • Euthanasieverklaring

In een euthanasieverklaring beschrijft u wanneer u zou willen dat een arts euthanasie bij u uitvoert. Dat is wanneer er volgens u sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Tips voor het opstellen van uw verklaring leest u in de brochure Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. Lees meer over euthanasie en de wet.

  • Vertegenwoordiger aanwijzen

U kunt in uw wilsverklaring ook opschrijven wie uw vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger mag met uw arts praten en medische beslissingen nemen als u dit niet meer kunt.

  • Medisch-wetenschappelijk onderzoek

De wens om wel of niet mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek kunt u van tevoren vastleggen. Zo kan uw partner of familie daarmee rekening houden.

Inhoud wilsverklaring

Er zijn geen regels hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Schrijf wel duidelijk op wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel hierover bestaat. Zet in de verklaring ook altijd uw achternaam en voornamen voluit. Ook moet u aan het eind van het document de datum en uw handtekening zetten.

U kunt ook een standaardformulier gebruiken voor uw wilsverklaring. Op de website Thuisarts.nl vindt u een overzicht met standaardwilsverklaringen.

Inhoud euthanasieverklaring

Hoe u een verzoek voor euthanasie opstelt, leest u in de Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. Voor artsen is er de aparte publicatie Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie. Daarin staat dezelfde informatie, aangevuld met aandachtspunten voor artsen.

Wilsverklaring bespreken met arts

Het is belangrijk dat u uw wilsverklaring met uw huisarts bespreekt. De arts weet dan precies wat u wilt. En hij kan vertellen wat hij voor u kan doen. Tips voor het gesprek met uw arts staan in de brochure Spreek op tijd over uw levenseinde van artsenorganisatie KNMG.

Zorg dat u uw arts regelmatig laat weten dat u nog steeds achter uw wilsverklaring staat. Uw verklaring blijft weliswaar altijd geldig, maar bij een oude wilsverklaring kan uw arts gaan twijfelen. Verandert u van mening over wensen in uw wilsverklaring? Bespreek dan ook de nieuwe wensen met uw huisarts.

Wilsverklaring aanpassen

Verandert u van mening over wensen in uw wilsverklaring? Dan kunt u de oude verklaring aanpassen of een nieuwe schrijven. Bespreek de wijzigingen ook met uw huisarts en naasten om misverstanden te voorkomen.

Op tijd praten over wensen levenseinde

Praat op tijd met uw huisarts en uw naasten als u wensen heeft rond uw levenseinde. Zodat:

  • u goed kunt laten weten wat u wilt en wat niet;
  • u op tijd een vertegenwoordiger kunt aanwijzen;
  • uw arts de zorg kan geven die bij u past.

    Bron: www.rijksoverheid.nl