Logo Texel Samen Beter

Interview met Dianne Witvliet en Hester Douma, Sociaal Team gemeente Texel

Omdat voor mij en mensen die ik spreek nog veel onduidelijk is over wat het Sociaal Team van de gemeente nu precies doet, ga ik deze keer op bezoek bij de gemeente. Hester Douma en Dianne Witvliet werken allebei voor het Sociaal Team Texel. Hester heeft als specialisatie de participatiewet en Dianne de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat houden deze begrippen nu eigenlijk in?

Participatie - het meedoen aan de samenleving - is voor iedereen belangrijk. Mensen willen een volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Werken is daarbij een hele goede manier. Het levert inkomen op, maar tegelijkertijd ook sociale contacten. Daarnaast draagt het bij aan de maatschappij en bij het opdoen van vaardigheden.

Ondersteuning

Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht realiseren, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Soms is betaald werk (nog) geen haalbare kaart. Dan zijn er allerlei tussenvormen mogelijk. Van vrijwilligerswerk tot werken met loonsubsidie. Vanuit het Sociaal Team houdt Hester zich hier, samen met 4 andere collega’s, mee bezig. Samen zijn zij onder andere verantwoordelijk voor:

  • Uitkeringen
  • Bijzondere bijstand
  • Re-integratie
  • Schuldhulpverlening
  • Vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)

Participeren binnen de maatschappij

Voor het aanvragen van een uitkering en bijzondere bijstand wordt gewerkt met een aanvraagformulier. Dit formulier kan bij de balie van het gemeentehuis kan worden opgehaald. Als mensen een vraag hebben op het gebied van schulden, re-integratie of hun uitkering, kunnen ze telefonisch of via de website contact opnemen met hun contactpersoon. Veelal worden zij dezelfde dag nog teruggebeld. Er vindt dan een gesprek plaats waarin onderzocht wordt of en hoe iemand ondersteund kan worden. We kijken samen met mensen op welke manier zij kunnen participeren binnen de maatschappij.

Financiële ondersteuning

Verder zijn er allerlei financiële mogelijkheden om meedoen te ondersteunen. Zo kan iemand met een laag inkomen bijvoorbeeld het lidmaatschap van een vereniging vergoed krijgen. Wie financiële problemen heeft, kan ondersteuning krijgen van een budgetcoach, die kan helpen de zaken weer op orde te krijgen. De budgetcoach kan ook informatie geven over toeslagen. Vaak zijn mensen daar niet goed van op de hoogte. Ook kunnen mensen met een laag inkomen een zorgverzekering via de gemeente afsluiten, waarbij de gemeente de aanvullende verzekering betaalt. In sommige gevallen worden iemands zorgkosten tot een bepaald maximumbedrag per jaar vergoed.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is sinds 1 januari 2015 ook binnen het Sociaal Team ondergebracht. Samen met 3 collega’s is Dianne verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Tot 2007 vielen onder de WMO :

  • Hulpmiddelen
  • Aanpassingen in woningen
  • Vervoer

Vanaf 2007 kwam hier huishoudelijke hulp bij. Vanaf 2015 valt ook de begeleiding hieronder. Denk hierbij aan individuele begeleiding en de dagbesteding. Ook de Jeugdwet is binnen het Sociaal Team ondergebracht per bovengenoemde datum. Hier houden zich 3 medewerkers mee bezig.

Hulpvraag

Als iemand een hulpvraag heeft, kan deze gesteld worden via de website of telefoon. Dit hoeft niet altijd door de cliënt zelf te zijn. Ook een familielid, mantelzorger, ergotherapeut etc. kan de vraag stellen, zolang de cliënt maar weet dat er contact wordt opgenomen met het Sociaal Team. Het uitgangspunt is om binnen 24 uur contact op te nemen en, indien nodig, een huisbezoek te plannen. Daarbij mag de zorgvrager uitnodigen wie hij/zij wil. Als er geen mantelzorger of iemand anders bij kan zijn, kan er een beroep worden gedaan op de onafhankelijk cliëntadviseur van MEE/de Wering. Het voordeel van de huisbezoeken is dat er een band met de mensen ontstaat.

Toekomstsituatie

Er wordt nu ook meer gezocht naar de vraag achter de vraag, waarbij ook de toekomstige situatie bekeken wordt. Wel is het zo, dat er ook meer gekeken wordt naar de eigen middelen en mogelijkheden. In het geval van een woningaanpassing, is het uitgangspunt dat iedereen in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor het wonen in een geschikte woning en dat men, vaker dan vroeger, zelf geheel of gedeeltelijk voor de aanpassingen verantwoordelijk is. Als dat moeilijk gaat, omdat bijvoorbeeld het kapitaal in een huis gestoken is, is een lening mogelijk. De eigen financiële situatie is nu dus meer bepalend. Veel mensen vinden dat moeilijk en hebben het gevoel dat hun een recht ontnomen is.

Spinnenweb van Machteld Huber

Het streven van het Sociaal Team is ook meer te gaan doen met de idee van Machteld Huber over positieve gezondheid. Bij een huisbezoek kan een “spinnenweb” achtergelaten worden, zodat mensen het op hun gemak kunnen invullen. Na een half jaar wordt dan aan de hand van een nieuw spinnenweb samen bekeken of de situatie met de verleende ondersteuning verbeterd is op die punten die voor de cliënt belangrijk zijn. Dan kan ook gekeken worden of de cliënt wijzigingen nodig vindt. Als de situatie blijvend belastend is voor een mantelzorger kan een tijdelijke opname van de cliënt in het verzorgingshuis ‘Gollards’ geregeld worden, zodat de mantelzorger bijvoorbeeld bij kinderen kan gaan logeren of andere eigen bezigheden doen om weer op te laden.

Er zijn goede contacten met Stichting Texels Welzijn, die onder meer verantwoordelijk is voor vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorgers. Het Sociaal team doet mee aan de “Coalition of the Willing “, een Texels overleg van zorgaanbieders, gemeente, Texels Welzijn en Texel Samen Beter, dat vanuit “positieve gezondheid” op het eiland wil gaan werken.

Deel uw ervaringen met het Sociaal Team

Heeft u ervaring met het Sociaal Team? Wij willen mensen vragen om zowel positieve als negatieve ervaringen bij ons te melden. Dit kan via ons contactformulier.