Logo Texel Samen Beter

Maak kennis met Meike Hornstra, projectleider 'Gezond Texel 2030'

Meike_nieuwsbrief.jpgOnze nieuwe projectleider Positieve Gezondheid Meike Hornstra stelt zich graag aan u voor. Meike is al een aantal jaren betrokken bij de zorg op Texel en nu in dienst bij de Coalitie voor Positieve gezondheid om Positieve Gezondheid op Texel verder te helpen ontwikkelen en te promoten.

“Al meer dan 25 jaar is de zorg mijn werkgebied. Na mijn studie Bewegingswetenschappen ben ik gaan werken als therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat heb ik 15 jaar gedaan en daarna ben ik leidinggevende geworden in de volwassenpsychiatrie. Het bleek lastig om samen te werken met andere organisaties, terwijl dat wel nodig was voor de patiënten. In die periode moest nog echt de weg gebaand worden en dat vond ik zo leuk om te doen dat ik er mijn werk van heb gemaakt. Sindsdien heb ik meerdere netwerken en samenwerkingsverbanden begeleid, waar het steeds de vraag was: hoe kunnen we goed samenwerken in het belang van inwoners, cliënten of patiënten.”

Doen we de goede dingen?
“In mijn werk stel ik mezelf vaak de vraag: doen we de goede dingen en doen we die goed? In de zorg gaat veel aandacht uit naar het tweede deel van die vraag, wat ook begrijpelijk is, omdat fouten in de zorg ernstige gevolgen kunnen hebben. Maar het eerste deel van de vraag is van groot belang voor de toekomst van de zorg. Zeker op plekken die te maken hebben met uitdagingen, zoals op Texel het beschikbaar houden van zorg en ondersteuning met een vergrijzende bevolking en tekorten op de arbeidsmarkt.”

Moedige mensen met visie
“Toen ik in 2015 op Texel kwam werken heb ik me eerst beziggehouden met de samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en het Sociaal Team. Bij dat overleg zaten meer partijen aan tafel, waaronder Texel Samen Beter en dat laatste hielp enorm om steeds voor ogen te houden dat het goed geregeld moest worden voor de Texelaars. TSB introduceerde de visie van Positieve Gezondheid en stond daarmee aan de wieg van de Coalitie Positieve Gezondheid Texel, waarin inmiddels een flink aantal zorg- en welzijnsaanbieders, de gemeente en TSB samenwerken aan meer gezondheid voor alle Texelaars. Het begeleiden van dat proces doe ik nu bijna twee jaar met veel plezier! Ik tref op Texel moedige mensen met visie, die andere dan gebruikelijke antwoorden vinden doordat ze andere vragen durven stellen. Ik vind het een voorrecht om dat proces te mogen begeleiden!”