Logo Texel Samen Beter

Meldpunt Vangnet & Advies

Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen, maar deze zorg wel nodig hebben en leidt de cliënt toe naar passende hulpverlening of kan hierover adviseren.

Voor wie is het meldpunt?

Het meldpunt is er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden. Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties.
Wanneer er een melding telefonisch of via e-mail binnen komt, wordt er contact opgenomen met de melder. De melding wordt geregistreerd en er wordt uitgezocht of de cliënt al ergens in zorg is. Aan de hand van de informatie van de melder en eventuele aanwezige hulpverlener wordt een situatieschets gemaakt. Zo nodig worden huisbezoeken gedaan. Vervolgens wordt er (samen met de cliënt) een plan van aanpak opgesteld, met als doel de problemen op te lossen of de cliënt toe te leiden naar passende zorg. Er wordt veel samengewerkt met andere instanties zoals: verslavingszorg, GGZ, MEE & De Wering, sociale wijkteams, algemeen maatschappelijk werk, Veilig Thuis, politie, thuiszorg, etc. Vangnet en Advies is te bereiken via 088-0100526 of via centraalmeldpunt@ggdhn.nl, een melding kan ook anoniem gedaan worden.
 
Wat kun je melden?
Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kunt u meldingen doen- of advies vragen over mensen die:
- vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien;
- niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen;
- diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken;
- dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden;
- vereenzamen;
- zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd;
- hun woning ernstig verwaarlozen;
- in andere zorgwekkende situaties verkeren.