Logo Texel Samen Beter

Meningen over de wilsverklaring

De meningen over de wilsverklaring verschillen nog wel eens. Om u een idee te geven hoe anderen hier over denken, bespreken we twee meningen.

"Je hebt bij euthanasie helemaal geen wilsverklaring nodig"
Volgens Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde, is de schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie een van de vele dingen die mensen niet goed begrijpen. Feit volgens Keizer: 'de wilsverklaring is onnodig zolang de man of vrouw in kwestie op samenhangende wijze kan zeggen: ik wil dood". Een ander feit:"de wilsverklaring is zinloos als je dat niet meer kunt. Zijn mening: "de wilsverklaring is een nutteloze exercitie. 

> Lees de gehele column van Bert Keizer

"Wilsverklaring wel degelijk grondslag voor euthanasie"
Volgens raadsheer De Bontridder is er wel een schriftelijke wilsverklaring mogelijk waar een arts zich op kan baseren. "Iedereen die als vergevorderde dementerende voor euthanasie in aanmerking wil komen, moet in een schriftelijk euthanasieverzoek zo helder mogelijk bepalen onder welke omstandigheden hij euthanasie wenst en ondubbelzinnig vastleggen dat er aan tegenstrijdige of niet eenduidige verklaringen van zijn demente geest geen betekenis mag worden toegekend. Zo wordt voorkomen dat de uitvoerend arts zich moet afvragen of de schriftelijke wilsverklaring wel helder genoeg is."

> Lees het hele artikel van raadsheer De Bontridder

Uit een onderzoek bleek dat globale opvattingen die men vastlegde niet veranderden, wel verschoven de invullers vaak hun grenzen. Zaken die in het verleden als onhoudbaar werden gezien, bleken toch de moeite waard.
 
Zorgverklaring aanvragen?
www.zorgverklaring.nl biedt voor €15,- een juridisch geldige wilsverklaring