Logo Texel Samen Beter

Nieuwe woonzorglocaties Omring in aanbouw

Het valt u vast op als u over de Pontweg rijdt; er verrijzen 2 imposante gebouwen. In dit nieuwbouwproject op de hoek Gasthuisstraat-Pontweg in Den Burg (‘landje van Pelgrim’) werken zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij samen aan de toekomst van wonen en zorg op Texel.

Op het terrein worden twee gebouwen gerealiseerd met in totaal 59 appartementen. Er komt een gebouw met 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag (Schuttehof) en een tweede gebouw met 27 driekamerappartementen voor senioren die wat minder zorg nodig hebben (Schuttehoek). De nieuwbouw wordt gerealiseerd door aannemer Tuin uit Den Helder en is naar verwachting zomer 2020 gereed. Na oplevering zullen beide gebouwen in eerste instantie in gebruik worden genomen door een deel van de huidige bewoners van de Gollards. Deze locatie zal dan in 2 fasen verbouwd worden. Bij het ontwerp van de gebouwen is veel aandacht besteed aan wooncomfort en duurzaamheid. Het worden energiezuinige woningen, zonder gasaansluiting, in een groene, parkachtige omgeving.

Van verblijf naar wonen
 In de nieuwbouw wordt straks gewerkt vanuit de visie ‘Van verblijf naar wonen’. De architect heeft het gebouw ook vanuit deze visie ontworpen. Wat houdt dit in? De essentie van ‘Van verblijf naar wonen’ is dat kwetsbare mensen niet meer vanzelfsprekend verhuizen naar een ‘instelling’, maar wonen binnen een kleinschalige setting waar de eigen manier van leven voortgezet kan worden op een manier die past bij de persoonlijke voorkeur. Door middel van een integraal pakket van dienstverlening, ontmoeten en zorg zal alles erop gericht zijn zoveel mogelijk de eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en de manier van leven die men gewend was, te behouden. De ondersteuning en zorg van de professionele medewerkers (24 uur aanwezig, 7 dagen per week) van Omring zijn dus niet meer gericht op het ‘overnemen’, maar in de eerste plaats op het behouden van wat er nog is en samen met cliënt en eigen netwerk onderzoeken waar ondersteuning gewenst en nodig is.

Regie bewoner centraal
Dit betekent dat een bewoner leeft vanuit zijn huis (appartement) en de mogelijkheid heeft om aan te sluiten bij groepsgeoriënteerde activiteiten in de buurtkamer (per 8 appartementen is er 1 buurtkamer). Zo kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om mee te eten op de buurtkamer of een praatje te maken met ‘de buren’ van de andere appartementen. Ook zullen op de buurtkamer activiteiten worden georganiseerd waar een bewoner aan mee kan doen als hij/zij daar zin in heeft. Naast het mee-eten op de buurtkamer is het ook mogelijk om op het eigen appartement te eten.

Samen leveren we zo ‘de beste zorg dichtbij’ waarbij de eigen regie van de bewoner centraal staat.

 

Schuttehof_nieuwsbrief.jpg

Schuttehof
In dit gebouw komen 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag.  Hier is  permanent zorgpersoneel aanwezig, ook ‘nachts. De toekomstige bewoners van deze appartementen hebben een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) ZZP 4 of hoger. De bewoners van de huidige kleinschalige woongroepen in de Gollards (’t Raaksie, De Luwte, De Boet en Ons Huis) verhuizen na oplevering (zomer 2020) in hun geheel naar het nieuwe Schuttehof. Ook de vertrouwde medewerkers van deze groepen verhuizen mee.

Schuttehoek_nieuwsbrief.jpg

Schuttehoek
Schuttehoek is het gebouw met 27 driekamerappartementen voor mensen die wat minder zorg nodig hebben. In dit gebouw gaan na oplevering in eerste instantie 25 bewoners van de etages van de Gollards wonen, zodat daar in 2 fases verbouwd kan worden. Om deze reden zullen 2 appartementen in het gebouw tijdelijk worden ingericht als buurtkamers, zodat bewoners daar bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen eten. Ook de tuinkamer op de begane grond wordt voorlopig als zodanig gebruikt. Vanwege deze tijdelijke situatie zal in dit gebouw, net als in Schuttehof, permanent zorgpersoneel aanwezig zijn.

Schuttehoek ná verbouwing Gollards
Pas na de verbouwing van de Gollards (medio 2021) worden de 27 woningen van Schuttehoek verhuurd aan woningzoekenden van Woontij. Dan zal er sprake zijn van ‘scheiden van wonen en zorg’ en verloopt de huur van de appartementen via Woontij. Het is daarom belangrijk dat iedereen die hier straks voor in aanmerking wil komen, als woningzoekende staat ingeschreven bij Woontij.  De toewijzing van de woningen vindt plaats in samenspraak met Omring, op geleide van de gewenste zorgvraag.

We gaan uit van mensen die minimaal ongeveer 2 uur per week zorg nodig hebben. Hier zal de Thuiszorg van Omring zorg leveren. In dit gebouw zijn de appartementen ook geschikt voor echtparen, mits één van de twee partners een zorgvraag heeft. Bij overlijden van deze partner, kan de andere partner er gewoon blijven wonen.

Blijf op de hoogte van dit project: www.helemaalthuisoptexel.nl