Logo Texel Samen Beter

Positieve gezondheid in een gezonde start van het leven

Regelmatig krijgen we als bestuur van Texel Samen Beter de reactie dat positieve gezondheid gaat over gezond oud(er) worden en dat Texel Samen Beter er vooral is voor de wat oudere inwoners..

Graag deel ik hier met u een persoonlijke gebeurtenis om toe te lichten hoe we kijken naar positieve gezondheid in de volle breedte en hoe positieve gezondheid ook kan gaan over een gezonde start van het leven.

Op 29 januari van dit jaar werd onze zoon Aris geboren in het Noordwest ziekenhuis in Den Helder. 

Vanwege infectierisico bij de kleine Aris werd hij opgenomen op de afdeling neonatologie onder verantwoordelijkheid van de kinderarts. Omdat er echter geen plek voor ouders meer vrij was op deze afdeling bleef ik zo lang op de kraamafdeling.

Dat leverde een interessant inkijkje op in hoe er binnen een ziekenhuis op verschillende afdelingen verschillend wordt gekeken naar pasgeboren baby’s en hoe zorgverleners vanuit deze verschillende visies opereren en handelen!

De baby was direct vanaf zijn geboorte overgeleverd aan medische protocollen, normwaarden en screening op mogelijke symptomen. Een puntje omhoog of omlaag ten opzichte van een bepaalde normwaarde leverde een nieuw protocol op met bijbehorende handelingen, bloedonderzoek of monitoring. Er werd met zorg gehandeld volgens die protocollen en normwaarden, waarbij uitsluiting van mogelijke gezondheidsrisico’s het primaire doel leek te zijn. 

Over het verhogen of versterken van positieve factoren om een gunstige uitkomst te bewerkstelligen en het algehele welzijn van de baby en betrokkenen te bevorderen heb ik eigenlijk niet horen spreken. 

Concreet denk ik daarbij aan uitspraken van de Wereldgezondheidsorganisatie over het belang van het geven van borstvoeding voor de gezondheid van zowel pasgeborene als kraamvrouw. 

Tegelijkertijd verbleef ik op de kraamafdeling waar tevens medische zorg werd verleend, maar waar het natuurlijke ritme van zwangerschap en geboorte ook een leidend principe is. Moeder en kind worden gezien binnen de samenhang van een natuurlijk proces waarbij getracht wordt zoveel mogelijk aan de natuurlijke gezonde behoeften van een baby te voldoen. Dit levert een veiligheid en geborgenheid op voor de pasgeborene en kraamvrouw om samen een goede start te maken. Op een andere wijze dan de veiligheid die vanuit het medisch handelen op de kinderafdeling wordt geboden.

Het plan is dat de kinderafdeling en de kraamafdeling over een paar jaar zullen gaan fuseren in een nieuwe afdeling. Dit zal een proces zijn waarbij visies op gezondheid en zorgverlening zullen botsen, maar waar ook enorme kansen lijken te liggen voor de ontwikkeling van een meer integrale kijk op een gezonde start van het leven. 

Blij en dankbaar voor de goede zorg die wij hadden verkregen verlieten wij na een week het ziekenhuis. Met een blakende baby en een ervaring rijker. 

Er is nog een weg te gaan voordat de verschillende afdelingen in het ziekenhuis samen zullen gaan in een afdeling. Wij hopen van harte dat de uitgangspunten van positieve gezondheid hierbij ook zullen worden meegenomen!