Logo Texel Samen Beter

Speciale uitnodiging voor leden en belangstellenden van Texel Samen Beter

Op maandag 11 juni van 11.30 tot 14.00 uur vindt er in De Buureton, Beatrixlaan 43 Den Burg, een bijeenkomst plaats over het mobiliseren van de kracht van inwoners en de Texelse gemeenschap en met name ook kwetsbare mensen. Als zorgcoöperatie Texel Samen Beter zijn we al geruime tijd in gesprek met aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente over de vraag wat er voor nodig is om zo lang mogelijk gezond te zijn of zo gezond mogelijk om te gaan met ziekte. Dat is belangrijk i.v.m. een sterke toename van het aantal mensen met een zorgvraag op Texel en daarnaast is het ook gewoon fijn als je gezond bent, omdat je dan kunt doen wat je graag doet.

Om dit voor elkaar te krijgen willen aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente anders gaan werken, zij noemen dat werken "met een brede blik op gezondheid". Maar daarnaast kunnen mensen zelf ook veel doen. Er zit meer kracht in een samenleving dam we voor mogelijk houden. Eén van de methodieken die inwoners helpt die kracht te ontdekken en in te zetten is de ABCD methodiek van Cormac Russel. Hier werkt gemeente Nieuwegein al mee. In een veerkrachtige gemeenschap vangen mensen met elkaar veel op. Daarnaast is er natuurlijk ook gewoon goede zorg en ondersteuning beschikbaar als dat nodig is. Juist door dat te combineren neemt de gezondheid van een samenleving toe.

Dit kan de zorgcoöperatie Texel Samen Beter ondersteunen in onze zoektocht hoe inwoners een actieve rol kunnen spelen in de verandering van gerichtheid op ziekte naar gerichtheid op gezondheid..

Juist de inbreng van Texelaars is daarbij van groot belang! Daarom krijgt u als lid en/of belangstellende voor Texel Samen Beter, deze uitnodiging. Deelname is gratis. Wilt u zich in verband met de bescheiden lunch wel even aanmelden (zie onder)? Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

De zorgcoöperatie Texel Samen Beter heeft uw meedenk-hulp nodig: hoe kunnen we volgens u het beste onze rol invullen om namens de gebruikers van zorg op Texel onze bijdrage te leveren aan een goed stelsel voor zorg en gezondheid? Waarbij eigen regie, veel meer preventie, verbinden van zorg en welzijn en kwaliteit van leven voor de Texelaars, uitgangspunten zijn?

Op dit moment werken we als TSB ten behoeve van de Texelaars mee aan de realisatie van een nieuw samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders waar huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, welzijn, apotheek gaan samenwerken met de inwoners, op 1 locatie. Hoe kunnen we onze rol als zorgcoöperatie daarbinnen het beste invullen?

Aanmelden uiterlijk woensdag 6 juni via email bij Meike Hornstra: andersorganiseren@gmail.com

We hopen heel erg op uw komst!