Logo Texel Samen Beter

Stichting Gezondheidsplein Texel

Stichting Gezondheidsplein is begin 2018 opgericht door initiatiefnemers De Texelse Apotheek en FysioTeamTexel, samen met projectpartners Huisartsenpraktijken Dros-Hoekstra en Vos-de Winter, Omring Thuiszorg, Stichting Texels Welzijn en zorgcoöperatie Texel Samen Beter (TSB). Zij hebben het afgelopen jaar plannen gemaakt voor het realiseren van ambities op het gebied van 'positieve gezondheid op Texel' en daaruit voortvloeiend plannen voor het Gezondheidsplein Texel.
 
“Een betere gezondheid voor alle Texelaars” is de simpele maar veelomvattende ambitie. Daarin zit uiteraard uitstekende zorgverlening t.b.v. gezondheid, maar ook een gezonde kijk op ziekte. Samen kijken we naar wat de mens belangrijk vindt en zoeken we naar mogelijkheden om dat te realiseren. Gezond omgaan met uitdagingen op lichamelijk, emotioneel of sociaal gebied is belangrijk. En de kwaliteit van leven is daarbij net zo belangrijk als de kwaliteit van zorg. Gezondheid is dan een voorwaarde om te kunnen doen wat je het liefste doet. Positieve gezondheid gaat uit van het principe dat gezondheid en welbevinden niet alleen bepaald wordt door hoe het medisch met iemand gaat. Ook voor jezelf kunnen zorgen, mee kunnen doen, zinvol bezig zijn en goede kwaliteit van leven hebben is belangrijk voor de gezondheid van mensen. De vergrijzing is ook op Texel aan het toenemen en de samenstelling van onze eilandbevolking heeft invloed op kosten, welbevinden en keuzes van iedereen.
 
Project Gezondheidsplein Texel
 
Wij willen onder de paraplu van bovenstaande ambitie ook een tastbaar wezenlijk punt creëren waar dat allemaal samenkomt. Een centraal op Texel gelegen gebouw, goed zichtbaar en bereikbaar voor iedereen. Een plek waar ontmoeting, verbinding en samenwerking belangrijke kernwaarden kunnen zijn. Mensen die er komen en die er werken gaan dat merken en ervaren. Een gebouw met een open, uitnodigende en warme uitstraling, met een gevoel van thuiskomen voor Texelaars en verrassend voor de passant. Een gebouw waar je ook even binnen loopt voor een praatje of een kop koffie. Waar je elkaar kunt ontmoeten in een ongedwongen sfeer en waar je ondersteuning kan ervaren, die bijdraagt aan gezondheid en zo ook aan de kwaliteit van de zorg, die er op Texel geleverd wordt. We gaan letten op de ruimtelijke vormgeving, met in het achterhoofd de gastvrijheid die we bedoelen. Het moet duurzaam, warm en 'op sien Tessels' zijn, van binnen en van buiten. Er zijn inmiddels 5 architecten geselecteerd.
 
Er moet ruimte blijven voor uitbreiding van het Gezondheidsplein, aangezien de verwachting is dat meer partijen zouden kunnen aansluiten bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid en zich kunnen gaan vestigen op het Gezondheidsplein. De hoop is gevestigd op starten met realiseren in 2019.