Logo Texel Samen Beter

Terugblik ALV op 4 oktober

Op 4 oktober 2018 vond de jaarlijkse ledenvergadering van Texel Samen Beter plaats. We blikken positief terug op de avond, waar ongeveer 40 leden aanwezig waren. 

Na een kort verslag van de afgelopen jaren door voorzitter Joost de Veer werd Anne Zegers, het nieuwe bestuurslid voorgesteld. Aftredend waren Adriaan van Rijsselberghe en Ingrid Witte. 

Na de pauze sprak Menno Siebinga over een project voor Diabetes type 2 patiënten. Daarna vertelde Henri Veenema over het nieuwe Gezondheidsplein, waar zorgverleners nu al betere contacten door hebben en straks beter kunnen samenwerken. Vervolgens ging het woord naar Wouter Keijning, die informatie gaf over het op te richten informatieplatform op Texel. Dit zult u te zijner tijd merken, doordat er informatieschermen op diverse plaatsen (in bijvoorbeeld wachtkamers) komen te hangen met informatie over positieve gezondheidstoepassingen. Tot slot hield Jacqueline Dros een bevlogen verhaal over hoe zij patiënten met hardnekkige klachten volgens de methode van positieve gezondheid beter en duurzamer kan helpen. Een en ander leverde veel gespreksstof op zodat er nog geanimeerd werd nagepraat.