Logo Texel Samen Beter

Uitnodiging ledenvergadering op 4 oktober 2018

Op 4 oktober 2018 houdt Texel Samen Beter 's avonds in De Buureton de jaarlijkse ledenvergadering. U bent als lid van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Let op: in een eerder bericht werd 10 oktober gecommuniceerd als datum voor de vergadering. Dit is een fout geweest. De vergadering vindt plaats op donderdag 4 oktober.

  • Wanneer: donderdag 4 oktober
  • Tijd: inloop met koffie vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur beginnen we met het officiële gedeelte.

Het toekomstige gezondheidsplein

Uw speciale aandacht vragen wij voor het open gedeelte waar uitgebreid wordt stilgestaan bij het realiseren van het toekomstige gezondheidsplein. Drie sprekers/initiatiefnemers zullen toelichten wat voor hen de betekenis is van het oprichten van dit gezondheidsplein en de relatie met het gedachtengoed van Machteld Huber en Positieve gezondheid.

We ontvangen:

  • Jaquelien Dros: huisarts
  • Wouter Keijning: fysiotherapeut
  • Henri Venema: apotheker.

We hopen u in grote getale te mogen ontvangen!

Namens het bestuur van de Texelse zorg coöperatie,

Joost de Veer