Logo Texel Samen Beter

Verslag bezoek Carl Verheyen aan Texel

Op onze Algemene Ledenvergadering op 19 oktober j.l. sprak drs. Carl Verheijen. Carl is directeur van het Instituut voor Positieve Gezondheid in Amersfoort, het instituut dat Machteld Huber heeft opgericht om haar gedachtengoed van 'positieve gezondheid' verder te ontwikkelen. De centrale vraag aan Carl was:

"Hoe kunnen we de zorg voor gezondheid op Texel zo organiseren dat we de ervaring van de gebruikers van de zorg als leidraad nemen? Wat komt daarbij kijken en wat levert het ons op?"

Carl vertelde hoe hij zich als topsporter verbaasde over hoe ons zorgstelsel is georganiseerd. Daardoor is hij gaan werken aan een andere manier van omgaan met ziekte en gezondheid. Het gaat om de persoon, om maatwerk, om motivatie voor gezond gedrag. Inmiddels zijn er in Nederland diverse initiatieven om het anders te doen. De provincie Limburg wil de eerste provincie zijn waar de zorg voor gezondheid is georganiseerd vanuit het concept positieve gezondheid. In de Noordelijke Maasvallei werkt huisarts hans Peter Jung al met succes met deze nieuwe aanpak. Dat levert minder medicijngebruik op, en minder doorverwijzing naar de 2e lijns zorg (ziekenhuis).


Ambitiedocumt "Vitaal Texel 2027"

De vier grote verzekeraars hebben begin november publiek gemaakt dat ze dit concept serieus gaan nemen en mee helpen ontwikkelen. Als Texel Samen Beter hebben we samen met Carl Verheijen c.s. een ambitiedocument over "Vitaal Texel 2027 positief gezond en veerkrachtig” opgesteld, dat we nu gaan bespreken met de zorgaanbieders die weken aan een nieuw gezondheidscentrum in Den Burg. De ambitie is om in een periode van 10 jaar op Texel toe te groeien naar een andere manier van omgaan met gezondheid. We beginnen ‘klein’ en in de loop van de tijd kan iedere zorgaanbieder die dat wil, aanhaken. Kristallisatiepunt is het plan van enkele

zorgaanbieders om een nieuw 1e lijns gezondheidscentrum in te richten in het gebied bij de sporthal. Dat 1e lijns gezondheidscentrum zou dan qua concept en qua werkwijze op z’n Tessels vormgeven aan positieve gezondheid, en de gebruikers van de zorg voor gezondheid (via Texel Samen Beter) zijn daar dan structureel bij betrokken.


Denk mee

Dit kan in de komende 10 jaar tot veel veranderingen in de Texelse zorg leiden, en we willen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te denken over wat het voor zijn/haar eigen praktijk kan betekenen en aan te haken waar dat opportuun wordt. Dit ambitiedocument bespreken we in december eerst met genoemde zorgaanbieders, en het zal daarna breder worden verspreid. Contactpersoon vanuit Texel Samen Beter voor dit project is Rikus Kieft.