Logo Texel Samen Beter

Verslag Dorpenrondes 2016

Het bestuur van de zorgcoöperatie Texel Samen Beter hield in november en december haar dorpenronde. Het thema was gekozen naar aanleiding van de enquête waaruit bleek dat vrijwel iedereen (94%) zolang mogelijk thuis wil blijven wonen. Maar niet iedereen was er zeker van dat er dan ook voldoende zorg aan huis zou komen. Dit waren onze vragen en discussiepunten:

  • Wat hebben we nodig om op Texel ‘zorgeloos’ oud te kunnen worden?
  • Hoe bereidt u zich daarop voor?
  • Wat is er al en wat is er nog nodig?
  • Waarmee kunnen we elkaar helpen?
  • Wat kan Texel Samen Beter daarin betekenen?

Oosterend | 9 november

Goede opkomst. Zorgen werden geuit over handen aan bed, verdwijnen van Tafeltje dekje en keuken Gollards. Goed burgerinitiatief in Oosterend: mobiliteitsorganisatie. Er is een scootmobielenservice in het dorp, particulier gerund om mensen tijdelijk mobiel te maken in geval van een calamiteit. De financiën hiervoor worden verzorgd door de Waddengemeente/ kerken. Deze organisatie is op zoek naar technische vrijwilligers voor reparatie en onderhoud van de scootmobielen.

De Cocksdorp | 17 november

Geen grote opkomst, mede door de barre weersomstandigheden. Er is een wekelijkse soos op het dorp, veel burgers zijn erg betrokken. De dorpscommissie heeft niet het gevoel dat de gemeente luistert naar vragen en zorgen. Je mag ze uiten, maar er wordt niets mee gedaan is het gevoel. Zorgen over te weinig seniorenwoningen, waardoor mensen naar Den Burg trekken, hoewel ze liever in de Cocksdorp zouden blijven. Procedures rond het aanvragen van hulp zijn ingewikkeld. Vraag: wie signaleert dat hulp nodig is? Sommige huisartsen verwijzen vaak mensen door naar Texels Welzijn, anderen vrijwel nooit. Zorgen zijn er ook over de functie van het Sociaal Team, bijvoorbeeld dat het budget sturend wordt i.p.v. de best mogelijke zorg.

De Waal | 24 november

Zeer goede opkomst, boeiende discussies. Zorgen waren er over eenzaamheid, niet alleen bij ouderen. Een goede voorziening in het dorp is het dorpsservicepunt, een wekelijkse koffieochtend in het dorpshuis. Hier kunnen zorgen over eenzaamheid of gebrek aan praktische zorg bij ouderen en/of zieken worden geuit. Er zijn vrijwilligers die daar initiatieven in nemen. Er zijn ook zorgen over woonvoorzieningen voor ouderen. Diverse initiatieven waren veelbelovend, maar zijn door verschillende oorzaken niet doorgezet. Het zou fijn zijn als er revalidatiezorg op Texel gegeven zou kunnen worden.

Ook zijn er zorgen over de continuïteit van de thuiszorg, nu daar veel met tijdelijke contracten gewerkt wordt. Ook hier zorgen over het voortbestaan van Tafeltje Dekje.

De Koog | 30 november

Matige opkomst. De Koog wordt ervaren als een niet erg samenhangende gemeenschap. Er is geen aanbod voor vereenzamende mensen. Werkgelegenheid in de zorg wordt gezien als een kans voor Texel.

Oudeschild | 14 december

Matige opkomst. Er waren zorgen over het gebrek aan seniorenwoningen op Texel, vooral in de buitendorpen. Schrijnend is dat er dementerenden in Anna Paulowna wonen, terwijl hun partner op Texel woont. Er zijn zorgen over de te bouwen woningen voor deze groep aan de Gasthuisstraat. Advies aan Woontij om meer expertise te halen bij adviesinstellingen aan de overkant, zoals bijvoorbeeld ook bij het Maartenhuis is gebeurd.

Den Hoorn | 7 december

In dit dorp kwam niemand opdagen.

Den Burg | 15 december

Voor de pauze: ongeveer 50 aanwezigen. Inleiding van Angelique Holtman van Univé over de basis/aanvullende verzekering en beantwoording van diverse vragen over specifieke onderdelen als eigen risico wat wel wat niet, premie, wat is voor mij nu een goede verzekering etc. etc. In en na de pauze waren Raymond en Fabian beschikbaar voor individuele afspraken waar druk gebruik van werd gemaakt. Zij zaten ook bij Zilte Zaken. Formule daar was nu: s’ ochtends vrije inloop, s’ middags op afspraak.

Na de pauze van 21:15 tot 21:45 uur de dorpenronde Den Burg – ongeveer 15 personen. Hoe is het om oud te worden in Den Burg en waar loop je tegen aan? Brigit Hollands is erbij vanuit Texels Welzijn. Dit keer niemand van de gemeente.

Fragmenten uit het gesprek:

Je gaat er pas over nadenken als je het nodig hebt, niet eerder, en zelfs dat is lastig want je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, maar als je toch je badkamer opknapt, denk dan wel even na hoe het zou zijn als je niet meer makkelijk loopt of staat…dat is toch een kleine moeite.


Iemand tipt dat je niet de taxi moet nemen als je vervoer nodig hebt, want die is veel te duur. Neem de Texelhopper, die kan je misschien ook wel van huis ophalen?


Bij wie kun je informatie halen als je je afvraagt of er hulp nodig zou zijn? Ik zou naar de gemeente stappen om bijgepraat te worden, zegt de een. Nee, de dorpswerkers van Texels Welzijn zitten in alle dorpen die kunnen je wegwijs maken. En die geven je geen telefoonnummer en dan zoek je het zelf maar uit, nee die zorgen dat jij wordt teruggebeld door de persoon die het antwoord heeft op jouw vraag.


Texels Welzijn organiseert (onder meer) Tafeltje Dekje met tientallen vrijwilligers, ontspannings/ontmoetingsaanbod in de dorpshuizen, Maat op Maat waarbij gedurende een half jaar iemand voor een halve dag per week als maat wordt gekoppeld aan iemand die het moeilijk heeft. Ook is er respijtzorg, dat wil zeggen dat een mantelzorger tijdelijk vervanging krijgt zodat zij/hij er even los van kan komen. Hier wordt eigenlijk nog weinig gebruik van gemaakt. Vaak zeggen mantelzorgers, het is heel goed om te weten DAT die respijtzorg er is, nu ik dat weet dan houd ik het ook langer vol zonder er gebruik van te maken.


Hoe zit het met de kangoeroewoning en de mantelzorgunit, waarbij je tijdelijk een huis(je) op je erf kunt zetten om een mantelzorger bij je te laten wonen? Hierover komt binnenkort een artikel in Leef-Tijd, de vraag staat inmiddels uit bij de gemeente. Er is ook behoefte aan inzicht in de daarvoor te voeren procedure.


Ook vraagt iemand of er inzicht kan komen in de verschillende kosten van (huishoudelijke) hulp, hoe weet je of je niet te veel betaalt? Is er ergens een vergelijkingssite of zo?


Er is een algemeen gevoel dat er te weinig (huur)woningen op Texel zijn, niet alleen voor de jeugd maar ook voor de ouderen die kleiner willen gaan wonen. En als je een eigen huis hebt, kom je niet in aanmerking voor een senioren(huur)woning.


Eigenlijk zouden die huizen in de centra moeten worden gebouwd, daar is nog wat reuring. En dan niet de keuken aan de straatkant maar juist de woonkamer, dan heb je nog wat om naar te kijken.


De woon-altijd-woningen van Woontij (zoals bv in de Verzetstraat) zijn niet echt handig ingericht op zorg aan huis. Geen water en toilet op de eerste verdieping bijvoorbeeld, lichtknopjes op onhandige plekken etc. Dit ontwerp is zeker niet door vrouwen getoetst op praktische handigheid. Vroeger was daar een toets voor…