Logo Texel Samen Beter

Goede en betaalbare zorg op Texel

Texel Samen Beter is een initiatief van Texelaars om invloed uit te kunnen oefenen op het zorgaanbod op Texel, nu en in de toekomst. Het perspectief van de mensen die deze zorg nu en straks nodig hebben staat hierbij centraal. Wij willen dat in de zorg de mensen centraal staan en niet het systeem.

De actiepunten van Texel Samen Beter

  • Zo lang mogelijk zelfstandig in eigen huis kunnen blijven wonen
  • Zorgen dat daarvoor voldoende hulp op het eiland aanwezig is en blijft
  • Versterking van de eigen regie van mensen, ook als zij een zorgvraag hebben
  • Positieve gezondheid als leidraad
  • Het gat tussen ziekenhuis en thuis dichten
  • Meer specialistische spreekuren op Texel
  • Samenwerkingen stimuleren en gesprekspartner zijn voor gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en verzekeraars.

Veranderingen en verbeteringen

De kwaliteit, het aanbod en de betaalbaarheid van zorg op Texel staat onder druk en kan verder verbeteren. Texel Samen Beter zet zich in om hier namens de Texelse afnemers van zorg en welzijn invloed op uit te oefenen. Door zoveel mogelijk Texelse zorggebruikers te verenigen in een zorgvereniging, kun je veranderingen in het zorglandschap realiseren.

Goede en betaalbare zorg op Texel realiseren

Texel Samen Beter doet samen met haar leden onderzoek naar welke zorg Texelaars belangrijk vinden. Wat is er al en wat is er nog mogelijk? Hoe kunnen we op Texel nog beter en nog slimmer samenwerken in zorg en welzijn? Zodat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft?

Zorgkaart

U kunt hier een zorgkaart downloaden. Deze kaart geef inzicht in alle zorgaanbieders op het eiland. De kaart wordt continue bijgewerkt, mocht u opmerkingen hebben dan horen wij dit graag: info@texelsamenbeter.nl

Jaarrekeningen

Jaarverslagen

Waarom lid worden?

  • Door belangen te bundelen, kunnen we op Texel het verschil maken.
  • Samen zorgen voor een eerlijk, betaalbaar en goed zorgsysteem.