Logo Texel Samen Beter

Nieuwbouwproject Landje van Pelgrim


Op donderdag 5 juli 2018 is het feestelijke startsein gegeven voor de bouw van het nieuwbouwproject op het landje van Pelgrim.

Op het terrein realiseren Woontij en Omring twee gebouwen met in totaal 59 appartementen. Er komt een gebouw met 32 tweekamerappartementen voor mensen met dementie of met een intensieve lichamelijke zorgvraag (‘Beschermd wonen’). In dit gebouw is permanent zorg aanwezig, ook ‘nachts. De toekomstige bewoners van deze appartementen hebben een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) ZZP 4 of hoger.

En er komt een tweede gebouw met 27 driekamerappartementen voor mensen die wat minder zorg nodig hebben (‘Wonen met een plus’), minimaal ongeveer 2 uur per week. Hier zal de Thuiszorg van Omring zorg leveren. In dit gebouw zijn de appartementen ook geschikt voor echtparen, mits één van de twee partners een zorgvraag heeft. Bij overlijden van deze partner, kan de andere partner er gewoon blijven wonen.

Bij het ontwerp van de gebouwen heeft Woontij veel aandacht besteed aan wooncomfort en duurzaamheid. Het worden energiezuinige woningen, zonder gasaansluiting, in een groene, parkachtige omgeving.

De nieuwbouw is volgens planning eind 2019 gereed en na oplevering zullen beide gebouwen in eerste instantie in gebruik worden genomen door de huidige bewoners van de Gollards. Deze locatie kan dan in 2 fasen grootschalig verbouwd worden. Na de verbouwing van de Gollards (eind 2020-begin 2021) worden de woningen van het ‘Wonen met een plus gebouw’ verhuurd aan woningzoekenden van Woontij. Het is daarom belangrijk dat iedereen die hier straks voor in aanmerking wil komen, als woningzoekende staat ingeschreven bij Woontij. De toewijzing van de woningen vindt plaats in samenspraak met Omring, op geleide van de gewenste zorgvraag.

Voor mensen die interesse hebben in de 27 appartementen in het ‘Wonen met een plus’ gebouw geldt dat, omdat alle woningen sociale huurwoningen zijn, er een maximaal belastbaar inkomen mag zijn van € 36.798.

Er zijn verschillende huurprijzen. Gegadigden die afhankelijk zijn van huurtoeslag mogen huren tot maximaal € 597,30 (prijspeil 2018). Een deel van de huurprijzen ligt op of onder deze grens. De huurprijzen liggen ongeveer tussen € 590,- en € 650,-, exclusief servicekosten. NB Alle genoemde bedragen zijn van 2018. Veranderingen door wetswijzigingen of huurverhogingen zijn mogelijk.

José Hagen, coördinerend wijkverpleegkundige van de Gollards, is contactpersoon bij het verkrijgen van inlichtingen over het wonen op het landje van Pelgrim. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0222-363200.

Brochure "Texelse ervaringen met dementie"

Deze brochure krijgt ieder lid van Texel Samen Beter vandaag of morgen in de brievenbus.

Bent u geen lid? Stuur dan een email met naam en adres naar info@texelsamenbeter.nl dan krijgt u deze brochure thuis.

O.a. met deze publicatie wil zorgcoöperatie Texel Samen Beter ervoor zorgen dat niemand tegen zijn of haar wil naar ‘de overkant’ moet omdat er op Texel geen plaats zou zijn. Als we dat samen willen, kan dat geregeld worden! Wordt daarom ook lid van zorgcoöperatie Texel Samen Beter.