Skip to main content

Positieve gezondheid

GEEF JE OP VOOR HET SPEL EN/OF DE WORKSHOP POSITIEVE GEZONDHEID Wilt u meer weten over Positieve Gezondheid. Op Texel zijn we in de gelukkige situatie dat we een Positieve Gezondheid trainer hebben, nl Christine Groen. U kunt zich bij haar aanmelden voor een workshop via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook zou dat spelenderwijs kunnen met het bordspel Spelen met Positieve Gezondheid, te verkrijgen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat is de visie van TSB?

Gezondheid vindt iedereen belangrijk. Het zijn echter vooral zorgverleners die spreken over gezondheid en zorg. Wat mensen daar zelf van vinden wordt zelden gevraagd. Terwijl de meesten van ons daar wel een mening over hebben! TSB vindt het enorm belangrijk dat de Texelse inwoners wel betrokken worden in de veranderingen in de zorg en zet zich hier voor in.

Als TSB benaderen we de zorg vanuit het brede perspectief van Positieve Gezondheid. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte maar behelst vele andere aspecten waar dus ook veel meer partijen bij betrokken zijn, niet in de laatste plaats de zorggebruiker zelf. Gezondheid is geen product geleverd door de dokter. De patiënt zélf heeft als eerst de regie over zijn/haar gezondheid. Positieve Gezondheid is gericht op het vergroten van iemands veerkracht en kijkt naar wat iemand wél kan.

Een breed perspectief verlegt de aandacht van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Daarbij ligt de nadruk op preventie. Op individuele leefstijl preventie én collectieve leefomgeving preventie. Over dat laatste; volksziekten zoals cholera zijn niet door medicatie maar door betere infrastructuur, betere hygiëne en meer welvaart opgelost. Zo zullen de nieuwe volksziekten zoals diabetes type 2, COPD (een chronische longziekte) en obesitas ook niet opgelost worden in de spreekkamer van de dokter. Een gezonde voedselomgeving en overheidsmaatregelen tegen roken (en vapen) zijn  o.a. hiervoor nodig naast mensen die, binnen hun individuele grenzen, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Dus stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten

Een brede kijk op gezondheid vereist samenwerking. Op Texel zijn we hier al goed mee bezig maar in de toekomst zullen we nog veel meer gebruik moeten maken van elkaars kracht en vaker over onze schutting kijken. Vragen over gezondheid horen niet uitsluitend thuis in de gezondheidszorg in engere zin, sterker nog, ze kunnen vaak veel beter en effectiever behandeld worden door anderen. Zo'n  overstijgende samenwerking vereist ook financiële ontschotting.

Een voorbeeld

Regelmatig krijgen we als bestuur van Texel Samen Beter de reactie dat positieve gezondheid gaat over gezond oud(er) worden en dat Texel Samen Beter er vooral is voor de wat oudere inwoners..

Graag deel ik hier met u een persoonlijke gebeurtenis om toe te lichten hoe we kijken naar positieve gezondheid in de volle breedte en hoe positieve gezondheid ook kan gaan over een gezonde start van het leven.

Op 29 januari van dit jaar werd onze zoon Aris geboren in het Noordwest ziekenhuis in Den Helder. 

Vanwege infectierisico bij de kleine Aris werd hij opgenomen op de afdeling neonatologie onder verantwoordelijkheid van de kinderarts. Omdat er echter geen plek voor ouders meer vrij was op deze afdeling bleef ik zo lang op de kraamafdeling.

Dat leverde een interessant inkijkje op in hoe er binnen een ziekenhuis op verschillende afdelingen verschillend wordt gekeken naar pasgeboren baby’s en hoe zorgverleners vanuit deze verschillende visies opereren en handelen!

De baby was direct vanaf zijn geboorte overgeleverd aan medische protocollen, normwaarden en screening op mogelijke symptomen. Een puntje omhoog of omlaag ten opzichte van een bepaalde normwaarde leverde een nieuw protocol op met bijbehorende handelingen, bloedonderzoek of monitoring. Er werd met zorg gehandeld volgens die protocollen en normwaarden, waarbij uitsluiting van mogelijke gezondheidsrisico’s het primaire doel leek te zijn. 

Over het verhogen of versterken van positieve factoren om een gunstige uitkomst te bewerkstelligen en het algehele welzijn van de baby en betrokkenen te bevorderen heb ik eigenlijk niet horen spreken. 

Concreet denk ik daarbij aan uitspraken van de Wereldgezondheidsorganisatie over het belang van het geven van borstvoeding voor de gezondheid van zowel pasgeborene als kraamvrouw. 

Tegelijkertijd verbleef ik op de kraamafdeling waar tevens medische zorg werd verleend, maar waar het natuurlijke ritme van zwangerschap en geboorte ook een leidend principe is. Moeder en kind worden gezien binnen de samenhang van een natuurlijk proces waarbij getracht wordt zoveel mogelijk aan de natuurlijke gezonde behoeften van een baby te voldoen. Dit levert een veiligheid en geborgenheid op voor de pasgeborene en kraamvrouw om samen een goede start te maken. Op een andere wijze dan de veiligheid die vanuit het medisch handelen op de kinderafdeling wordt geboden.

Het plan is dat de kinderafdeling en de kraamafdeling over een paar jaar zullen gaan fuseren in een nieuwe afdeling. Dit zal een proces zijn waarbij visies op gezondheid en zorgverlening zullen botsen, maar waar ook enorme kansen lijken te liggen voor de ontwikkeling van een meer integrale kijk op een gezonde start van het leven. 

Blij en dankbaar voor de goede zorg die wij hadden verkregen verlieten wij na een week het ziekenhuis. Met een blakende baby en een ervaring rijker. 

Er is nog een weg te gaan voordat de verschillende afdelingen in het ziekenhuis samen zullen gaan in een afdeling. Wij hopen van harte dat de uitgangspunten van positieve gezondheid hierbij ook zullen worden meegenomen!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!