Skip to main content

Samen doen we het beter,
dus beter doen we het samen

Texel Samen Beter is een unieke vereniging in Nederland. Wij zijn een initiatief van Texelse inwoners en zetten ons in voor  zorg en welzijn op Texel in de breedste zin van het woord. TSB vindt het enorm belangrijk dat de Texelaars betrokken zijn bij de veranderingen in de zorg en welzijn. Als lid kunt u, samen met anderen, zich hiervoor inzetten.  Samen doen we het beter.

  Onze missie is het behoud van een toegankelijke en goede zorg en een verbeterd welzijn voor alle  inwoners. Bij ons handelen staat het perspectief van de  inwoners op Texel centraal.

In de visie van TSB

  • Is het belangrijk dat bij de veranderingen in de zorg er niet óver maar mét de zorggebruiker wordt gepraat.
  • TSB gaat uit van het begrip Positieve Gezondheid.                                                                                    Toelichting:  Mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest,  zien gezondheid als heel breed, veel breder dan alleen de lichamelijke kant, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Deze brede kijk is Positieve Gezondheid genoemd. Positieve Gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in kwetsbare situaties van sociale, fysieke of emotionele aard.  
  • TSB wil een welzijn en zorg  waarbij de Texelse inwoner zolang mogelijk in zijn/haar eigen woon- en leefomgeving kan blijven functioneren en daarbij zelf zijn/haar regie houdt. Daarvoor zijn Positief Gezonde en veerkrachtige Texelaars nodig én een leefomgeving die dat mogelijk maakt.

Word lid van Texel Samen Beter

Waarom lid worden?

  • Door belangen te bundelen, kunnen we op Texel het verschil maken.
  • Samen zorgen voor een eerlijk, betaalbaar en goed zorgsysteem.

Enkele activiteiten van TSB

2016-2020 Eén van de eerste initiatieven is de ontwikkeling van een Texel Samen Beter Polis in samenwerking met de zorgverzekeraar Univé. De verzekeringspolis houdt moeizaam stand tot januari 2020 en sneuvelt dan door landelijke wetgeving en een stroeve samenwerking met Univé. 

In 2017 Publicatie van “ Texelse ervaringen met dementie”. TSB vraagt  aandacht voor het tekort aan huisvesting op Texel voor deze groep kwetsbaren

2016-heden  Achter de schermen  wordt veel energie gestoken in de introductie van het begrip ‘Positieve Gezondheid’. Een begrip dat  een andere kijk op gezondheid geeft.  Bij Positieve Gezondheid ligt de nadruk op betrokkenheid en initiatief van de Texelse inwoner zelf én collectieve preventie

2016 :  TSB samen met o.a. de gemeente Texel, Texels welzijn, Omring en diverse zorgverleners richten de Coalitie Positieve Gezondheid Texel op.  Het is een netwerkorganisatie waarvan de leden willen samenwerken voor een gezond Texel.  Positieve Gezondheid is daarbij het gedeelde uitgangspunt. 

2017  TSB stelt het document Vitaal Texel 2027 op. Het document staat mede aan de basis het latere programma Gezond Texel 2030.

Eind 2019  presentatie van het programma Gezond Texel 2030. De uitvoering van het programma start stroef door Corona. 

2020 -heden De Coalitie Positieve Gezondheid gaat over in de Coöperatie Kern Gezond Texel (KGT). KGT voert samen met de gemeente het programma Gezond Texel 2030 uit. TSB zit in het bestuur en de stuurgroep van KGT. 

2022 openbare ledenavond  met als onderwerp langer en veilig zelfstandig thuiswonen en wat daarvoor nodig is. In samenwerking met ergotherapie Wolf en het Sociaal team Texel

2023 openbare ledenavond met als onderwerp wat verstandig is te regelen vóór je dood. In samenwerking met Lekker tuus, notaris en huisarts

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief