Skip to main content

Samen doen we het beter,
dus beter doen we het samen

Texel Samen Beter is een unieke vereniging in Nederland. Wij zijn een initiatief van Texelse inwoners en zetten ons in voor de zorg op Texel in de breedste zin van het woord. TSB vindt het enorm belangrijk dat de Texelaars betrokken worden in de veranderingen in de zorg en zet zich hier voor in. Als lid kunt u samen met anderen zich inzetten voor een goede zorg op Texel nu en in de toekomst. Samen doen we het beter.

Ons streven is POSITIEF GEZONDE Texelaars én een leefomgeving die dat mogelijk maakt.  Ons doel is het behoud van een toegankelijke en goede zorg voor alle Texelse inwoners.

TSB vindt het belangrijk dat bij de veranderingen in de zorg er niet óver maar mét de zorggebruiker wordt gepraat. Mensen met ervaring met ziekte zien gezondheid heel breed, veel breder dan alleen de lichamelijke kant, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Deze brede kijk is Positieve Gezondheid genoemd. Positieve Gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in kwetsbare situaties van sociale, fysieke of emotionele aard.  TSB wil een zorg waarbij de Texelse inwoner zolang mogelijk in zijn/haar eigen woon- en leefomgeving kan blijven functioneren en daarbij zelf zijn/haar regie houdt. Daarvoor zijn Positief Gezonde en veerkrachtige Texelaars nodig én een gezonde Texelse leefomgeving.

Word lid van Texel Samen Beter

Waarom lid worden?

  • Door belangen te bundelen, kunnen we op Texel het verschil maken.
  • Samen zorgen voor een eerlijk, betaalbaar en goed zorgsysteem.

Wat hebben wij inmiddels bereikt

2016-2020 Eén van de eerste initiatieven is de ontwikkeling van een Texel Samen Beter Polis in samenwerking met de zorgverzekeraar Univé. De verzekeringspolis houdt moeizaam stand tot januari 2020 en sneuvelt dan door landelijke wetgeving en een stroeve samenwerking met Univé.

In 2017 verschijnt een publicatie van TSB “ Texelse ervaringen met dementie”. Daarmee vraagt ze aandacht voor het tekort aan huisvesting op Texel voor deze groep kwetsbaren.

2016-heden  Achter de schermen  wordt veel energie gestoken in het introduceren van het begrip ‘Positieve Gezondheid’. Een  succesvol begrip dat steeds vaker toegepast wordt en een andere kijk op gezondheid geeft.  De nadruk ligt op preventie, betrokkenheid en initiatief van de burger.

2016  Samen met o.a. de gemeente Texel, Texels welzijn, Omring en diverse zorgverleners wordt begin 2016 de Coalitie Positieve Gezondheid Texel opgericht.  Dit is een netwerkorganisatie  met Positieve Gezondheid als gedeelde visie en waarvan de leden willen samenwerken voor een gezond Texel. TSB zit in de stuurgroep van de coalitie.

2017  TSB levert een belangrijke inhoudelijke bijdrage met het document Vitaal Texel 2027.

Eind 2019  presenteert  de coalitie het programma Gezond Texel 2030. De uitvoering van het programma start in 2020 maar door de Corona epidemie verloopt dat aanvankelijk zeer moeizaam. 

In 2020  gaat de Coalitie over in de Coöperatie Kern Gezond Texel”. Samen met de gemeente geeft de Coöperatie KGT nu de invulling aan het programma Gezond Texel 2030. TSB werkt hieraan mee.

 2023 organiseerden we een geslaagde openbare ledenavond over wat je moet regelen vóór de dood.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief