Logo Texel Samen Beter

Zorgvereniging Texel Samen Beter: toen, nu en de toekomst

De laatste jaren hebben we als Texel Samen Beter veel energie gestoken in het begrip ‘Positieve Gezondheid’. Hoe hebben we ons de laatste jaren ontwikkeld en hoe gaan we verder?

De oprichting

De zorgvereniging Texel Samen Beter is in 2014 opgericht om ook de bewoners van Texel een stem te geven bij de veranderingen die er in de gezondheidszorg plaatsvinden. Er is in 2014 ook een soort deal gesloten met Unive om gezamenlijk te komen tot een Texel-polis. Ons doel was toen om de geneeskundige zorg op Texel zo goed mogelijk te regelen, passend bij de eilandsituatie. Helaas is hiervan niet veel terechtgekomen. Hoewel veel energie gestoken is in het overleg met Unive blijkt Texel voor Unive een te kleine partij om uitzonderingsafspraken te maken.

Positieve gezondheid

De laatste jaren is ook veel energie gestoken in het introduceren van het begrip ‘positieve gezondheid’. Een andere kijk op gezondheid, waarbij nadruk ligt op preventie, betrokkenheid en initiatief van de burger. Een succesvol concept dat steeds vaker toegepast wordt. Onder andere in het project ‘Welzijn op recept’. Uitgangspunt hierbij is dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van lichamelijk of geestelijk ongemak. Door goed te luisteren naar behoeftes en wensen van de patiënt is geneeskundige zorg pas veel later of niet nodig.

Coalitie voor Positieve Gezondheid

Om dit meer vorm te geven, is de Coalitie voor Positieve Gezondheid opgericht, waarin veel zorgaanbieders, de gemeente en TSB vorm geven aan het toekomstige zorgbeleid op Texel. TSB is één van de initiatiefnemers van deze coalitie en neemt namens de Texelse bevolking deel aan deze samenwerking. De coalitie krijgt nu een juridische status, waarmee ook de rol van TSB verandert.

Ons doel is initiatieven die de gezondheid op Texel verbeteren en behouden middels Positieve Gezondheid te nemen en ondersteunen. We doen dit door deel te nemen aan het project Gezond Texel 2030 en aan de ontwikkeling van het Gezondheidsplein. Verder blijven we attent en alert op nieuwe ontwikkelingen, zoals het introduceren en toepassen van het IJslands Model om de bevolking van de Texelse jeugd te beïnvloeden en te verbeteren.