Skip to main content

Algemene ledenvergadering 16 april 2024

Op 16 april 2024 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats.  Op de avond werd het jaarverslag en het nog niet door de kascontrolecommisie gecontroleerde jaarrekening gepresenteerd. Inmiddels is de jaarrekening door  de kascontrolecommissie goedgekeurd.   Ingrid Witte en Joost de Veer traden af als bestuurslid . Mariska Kooijmans-Coutinho en Jan Hoekstra werden door de vergadering unaniem benoemd als nieuwe bestuursleden.  Milena Hilstra en Anne Zegers  gaven beide aan nog voor 1 jaar bestuurslid te willen zijn en werden herkozen.  Als laatste werden de plannen van het nieuwe bestuur voor het nieuwe jaar besproken.

Volledige verslagen zijn in te zien op onze website.